Adam Kukačka

Mgr. Adam Kukačka

Pár slov o mně

V roce 2022 jsem úspěšně absolvoval učitelství anglického a německého jazyka na Pedagogické fakultě MU. V jazykové škole Zity Novákové působím již od roku 2018. Za tu dobu jsem spoluorganizoval a následně vedl několik letních jazykových škol pořádaných v Brně–Žebětíně nebo Ořechově. 

V minulosti jsem se zúčastnil několika anglických a německých konverzačních soutěží v Brně, kromě toho jsem také absolvoval výukové pobyty v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii a v Rakousku.

Mezi mé zájmy patří hlavně hudba, dále pak historie a kultura.

Co vyučuji

Vyučuji angličtinu a němčinu, zejména adolescenty a dospělé. V mých kurzech se zaměřuji na přípravu k jazykovým zkouškám Cambridge English, dále pak na praktický jazyk a výslovnost.

Adam Kukačka