Individuální příprava ke zkoušce Cambridge English FCE/B2

Individuální příprava ke zkoušce Cambridge English FCE/B2

Naše individuální příprava na zkoušku Cambridge English FCE se zaměřuje na všechny čtyři klíčové oblasti: psaní, čtení, mluvení a poslech. V oblasti psaní se soustředíme na rozvoj dovedností potřebných pro různé typy písemných úloh, od esejí po formální dopisy. Prostřednictvím čtení zlepšujeme schopnost porozumění různým typům textů, včetně článků, inzerátů a akademických textů. Mluvení je trénováno prostřednictvím individuálních konverzačních lekcí, které se zaměřují na plynulost, výslovnost a gramatickou přesnost. Poslechová cvičení pak pomáhají s porozuměním různých přízvuků a mluvených kontextů.

Součástí naší přípravy je také domluva na termínu složení zkoušky FCE, což nám umožňuje naplánovat efektivní a cílený trénink. Na základě vybraného data zkoušky připravíme harmonogram přípravy, který zahrnuje pravidelné hodnocení pokroku a úpravy výukového plánu podle individuálních potřeb a pokroků. Tímto způsobem zajišťujeme, že každý student je maximálně připravený a sebevědomý v den zkoušky. Poskytujeme osobní podporu a rady, jak efektivně využívat studijní materiály a zlepšovat slabé stránky, čímž výrazně zvyšujeme šance na úspěšné složení zkoušky.