Hana Kučerová

Hana Kučerová

Pár slov o mně

Vystudovala jsem matematiku a geografii – učitelství pro střední školy na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ale učit jsem tyhle obory nešla, dva dny po promoci jsem se vdala a místo svatební cesty jsem odjela s manželem do Mnichova. Tam jsme zůstali rok a půl, on pracoval na univerzitě, já jsem studovala němčinu na Goethe Institut. Po našem návratu domů jsem začala učit angličtinu, nejdříve na Obchodní a hotelové škole Bosonožská a pak na základní škole v Komárově.

Já a angličtina

Už během vysokoškolského studia jsem začala angličtinu vyučovat pro jazykovou školu Easy English a tři roky učila firemní kurzy. Přes mé velké nadšení pro anglický jazyk a pro práci se studenty jsem ale cítila nutnost dodělat si aprobaci i na angličtinu. Zahájila jsem tedy tříleté studium anglického jazyka na Pedagogické fakultě MU a v roce 2004 jej úspěšně ukončila státní zkouškou. Během mé mateřské dovolené jsem dva roky v místě bydliště – v Žebětíně, vedla dva kurzy angličtiny pro dospělé. Pak jsem nastoupila do zaměstnání na plný úvazek a jakékoliv další výuky angličtiny jsem musela pro nedostatek času odmítat. Byla jsem deset let zaměstnaná na Ústavu jazyků Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně jako asistentka. Učila jsem kurzy všeobecné a obchodní angličtiny na Fakultě podnikatelské VUT a kurzy všeobecné angličtiny na Fakultě strojního inženýrství. Během této doby jsem se dále vzdělávala v různých kurzech pořádaných Institutem celoživotního vzdělávání VUT a v metodických kurzech v zahraničí.

Mé zájmy

Zajímalo mě (a stále zajímá) vše, co souvisí s procesem učení, pamatování, motivace a rozvoje osobnosti. Baví mě učit a učit se, baví mě lidi a práce s nimi, baví mě jazyky, ráda čtu i v jiných jazycích než v češtině, pohyb a příroda mě uklidňují a rodina mi přináší velkou radost i starost.

Hana Kučerová 2