Kurzy Cambridge English

Kurzy Cambridge English

Učíme angličtinu a němčinu efektivně a dobře. Jsme tady pro děti, mládež i dospělé. Ušijeme kurz na míru, pokud je to v našich silách. Víme, jak na Cambridge zkoušky i na obecnou angličtinu. Specializujeme se také na angličtinu pro speciální pedagogy a lékaře.

Cambridge English

Cambridge English představuje metodologicky propracovaný přístup ve výuce angličtiny a stanovení úrovně angličtiny studentů podle Společného evropského referenčního rámce jazyků (A1 – C2).

Kurzy Cambridge angličtiny vedou děti a dospělé studenty ke zvládnutí zkoušky Cambridge English dané úrovně. Zkoušky jsou nabízeny v široké škále úrovní: od zkoušek YLE pro malé žáčky až k populárním zkouškám FCE a CAE.

Zkoušky provádí certifikovaná zkoušková centra, mezi něž patří také Jazyková škola P.A.R.K. v Brně. Zkoušky Cambridge English umožňují studentům z různých koutů světa porovnat jejich znalosti anglického jazyka a určit jejich úroveň v jazyce.

Novinkou posledních let jsou právě výše zmíněné zkoušky pro děti Cambridge English YLE (Young Learners English), jež se stávají velmi populární.

Kurzy pro děti a mládež

Mou doménou jsou kurzy Cambridge English YLE pro děti, jež jsou rozděleny podle věku a úrovně anglického jazyka na stupně Starters, Movers, Flyers a KET for schools, zhruba pro děti od osmi do patnácti let věku.

Kurzy Cambridge English YLE jsou vedeny příjemnou a hravou formou za pomoci kvalitních učebnic s kvalitní metodikou. Metodika vede děti k pochopení strategií, jak zvládat jednotlivé jazykové dovednosti. Děti jsou připravovány ke složení zkoušek a mohou postupovat do vyšších úrovní Cambridge English.

Každý kurz může dítě zakončit zkouškou Cambridge English YLE v Jazykové škole P.A.R.K. za zvýhodněnou cenu. Pokud je dětí více než 20, mohu ve spolupráci se školou P.A.R.K. zařídit uspořádání zkoušky přímo ve škole dětí. Každé dítě, které absolvuje zkoušku Cambridge English YLE, získá certifikát Cambridge English. Je dokázáno, že děti se rády na zkoušky připravují a rády je skládají. U zkoušky mohou omalovávat, kreslit, mluví s examinátorem. Zkouška zaručuje spolehlivé a jednotné měřítko pro hodnocení všech jazykových dovedností.

Rozřazení dětí do úrovní provádím na základě bezplatné konzultace.

Usiluji o to, abychom se s dětmi vzájemně respektovali a byli kamarády, aby si děti kurz užívaly, učily se hrou a často zažívaly „aha“ moment. Největší odměnou a úspěchem pro mě je vnitřně motivované dítě.

Kurzy pro dospělé

Kurzy Cambridge English pro dospělé jsou rozděleny dle dosažené úrovně anglického jazyka na stupně KET, PET, FCE, CAE, CPE. Rozdělení dle dosažené úrovně provádím za pomocí rozřazovacího testu a bezplatné konzultace.

Každý kurz Cambridge English může klient zakončit zkouškou Cambridge English v Jazykové škole P.A.R.K. za zvýhodněnou cenu.

Prep centre logo_CMYK
Cambridge Park