Podmínky realizace individuální výuky

Realizované lekce

Individuální výuka je realizována pravidelně, a to minimálně jednou týdně, délka lekce je stanovena na minimální dobu 60 min.
Za realizovanou lekci se počítá i ta, na kterou se klienti nedostavili, pokud nedošlo ze strany klientů k prokazatelnému stornování výuky zasláním e-mailu na adresu lektora nebo telefonicky minimálně 24 hodin před plánovaným začátkem výuky.

Zrušení lekce lektorem

Pokud je důvodem neuskutečněné lekce pozdní zrušení ze strany lektora (méně než 24 hod.) či neúčast lektora (neomluvená min. 24 hod předem), lekce bude po dohodě nahrazena příslušným lektorem v jiném termínu nebo bude zrušena. Takové zrušení lekce nebude započítáno do počtu lekcí zrušených klientem za daný měsíc. Obdobně se bude postupovat u lekce zrušené lektorem včas.

Zrušení lekce klientem

Vyjma období měsíců obsahujících školní prázdniny bude v průběhu jednoho měsíce možné ze strany klienta zrušit bez nutnosti náhrady maximálně jednu lekci. V období měsíců obsahujících školní prázdniny bude počet lekcí poměrně zkrácen dle počtu týdnů školních prázdnin (tj. měsíc obsahující jarní prázdniny bude považován za měsíc obsahující oficiálně tři pracovní týdny).

Zita Nováková
Prep centre logo_CMYK