Úrovně pokročilosti

Úrovně pokročilosti

Přehled úrovní jazykové pokročilosti studenta

A0 – Úplný začátečník

Studenti úrovně A0 nemají žádné znalosti nebo znají několik málo slov a frází

A1 – Nepravý začátečník

Studenti úrovně A1 jsou „falešní začátečníci“, kteří se pokoušeli jazyk učit, ale nedošli příliš daleko nebo studium nedokončili. Rozumí větám a slovům týkajících se jejich osoby a jejich okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou konverzaci s mluvčím, který s nimi má trpělivost. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky, která znají ze studia. Umí vyplňovat krátké formuláře dotazující se na jejich osobu.

A2 – Mírně pokročilý

Studenti úrovně A2 rozumí mluvenému slovu, které se týká jich samých či někoho z jejich okolí, téma nakupování či práce. Mohou číst jednoduché texty a orientují se např. v jídelních lístcích. Jsou schopni jednoduše konverzovat, sdělovat informace o své osobě a užít částečně minulého času. Jsou též schopni jednoduchého popisu. Umí psát jednoduché dopisy o své osobě.

B1 – Středně pokročilý

Studenti úrovně B1 rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí. Rozumí textům, které obsahují pocity a události při použití základních komunikačních slovíček. Dorozumí se v běžných životních situacích a mohou volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Mohou vyprávět a líčit své touhy, psát texty z oblasti svých zájmů či psát dopisy s použitím podmiňovacího způsobu.

B2 – Více pokročilý

Studenti úrovně B2 rozumí většinou mluvenému slovu, které se zabývá běžnými problémy (televize, film). Obdobné je to i při čtení textů. Mohou též číst prózu psanou aktuálním jazykem. Jsou schopni plynule konverzovat s rodilými mluvčími ve známé oblasti. Dokáží vyjádřit svůj pohled na daný problém a hovořit o možných výhodách či nevýhodách. Dokáží napsat podrobný text ze své oblasti a podchytit v něm jasně jeho význam.

C1 – Vysoce pokročilý

Studenti úrovně C1 rozumí i nestrukturovanému projevu. Orientují se v pořadech rádia a televize. Rozumí a vciťují se do literárních textů, rozumí odborným textům. Flexibilně komunikují a vyjadřují své myšlenky jasně a bez obtíží. Jsou schopni jasně a podrobně hovořit o všech možných tématech. V psaném textu dokážou volit vhodný směr pro čtenáře.

C2 – Nejvíce pokročilý

Studenti úrovně C2 rozumí po krátkém přizpůsobení bez obtíží rodilým mluvčímu a mohou s nimi mluvit o jakémkoliv tématu. Jsou schopni číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřují jemné významové odstíny, používají idiomatické vazby. Pokud něco nedokáží vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, která nenaruší hovor. Umí popisovat odborné texty apod.

Prep centre logo_CMYK
Cambridge Park