Zita Nováková

Zita Nováková

PHDr. Mgr. Zita Nováková, PhD.

Angličtina mě prostě baví. Dává mi možnost stát se na cestách sebevědomou a nezávislou osobou. Ráda bych tu možnost dala i vám. Vedu soukromé lekce i kurzy pro dospělé a děti. Příležitostně se věnuji také profesionálnímu překládání.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Studia mě bavila, a tak jsem si udělala dva doktoráty na Masarykově univerzitě v Brně. Dvacet let jsem se pak věnovala práci s lidmi se zrakovým postižením.

Láska k angličtině ale byla silnější, proto jsem si na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity rozšířila učitelskou aprobaci i o výuku anglického jazyka pro základní a střední školy.

Do angloamerických zemí jsem začala jezdit už v době vysokoškolského studia. Díky několika pracovním stážím jsem mnohokrát navštívila USA a Velkou Británii, kde jsem pracovala v rodinách s dětmi a komunitách s postiženými osobami. Během studia jsem absolvovala několikaměsíční doktorskou stáž ve Finsku a kratší stáže v Německu, Rakousku a Polsku. Učila jsem na anglických letních školách v Radley u Oxfordu a Exeteru.

Před několika lety jsem odjela do Austrálie a na Nový Zéland, abych si angličtinu ještě víc zdokonalila. Nedávno jsem absolvovala také jazykový a metodologický kurz v anglickém Brightonu a organizovala jsem školní zájezdy i jazykové pobyty v jihoanglickém Eastbourne.

Od roku 2016 mám i mezinárodní kvalifikaci Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Jsem přesvědčená, že pro učitele vzdělávání nikdy nekončí, a proto se stále účastním kvalitních jazykových konferencí. Ve volném čase ráda čtu knihy současných amerických spisovatelek nebo sleduji kvalitní anglické pořady.

Setkávání s dospělými i dětmi s těžkým zrakovým postižením mi pomohlo formovat mé silné stránky a životní postoje, které nyní využívám ve své současné práci učitelky anglického jazyka. Navíc mi angličtina pomohla poznat i kus světa a překonat i náročné životní zkoušky. Ráda ji zpřístupním i vám.

Srdečně,

Zita

Zita Nováková

Osvědčení a certifikáty