Zita Nováková

Zita Nováková

PHDr. Mgr. Zita Nováková, PhD.

Angličtina mě prostě baví. Dává mi možnost být doma ve vlasti i na cestách sebevědomou a nezávislou osobou. Ráda bych tu možnost dala i vám. Vedu ve své jazykové škole soukromé lekce i kurzy pro dospělé a děti. Příležitostně se věnuji také profesionálnímu překládání a metodické podpoře.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Studia mě bavila, proto jsem pokračovala v doktorských studiích na Masarykově univerzitě v Brně. Dvacet let jsem se pak věnovala práci s lidmi se zrakovým postižením.

Nicméně, láska k angličtině byla silnější, a tak jsem si na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity rozšířila učitelskou aprobaci i o výuku anglického jazyka pro základní a střední školy. Toho jsem pak využila při své práci vedoucí angličtinářky na základní škole v Brně.

Do angloamerických zemí jsem začala jezdit už v době vysokoškolského studia v Olomouci. Díky několika pracovním stážím jsem párkrát navštívila USA a Velkou Británii, kde jsem pracovala v rodinách s dětmi a komunitách s postiženými osobami. Během doktorského studia jsem absolvovala několikaměsíční stáž ve Finsku nebo kratší stáže v Německu, Rakousku a Polsku. Jako angličtinářka jsem v letních měsících učila na anglických letních školách v Radley u Oxfordu a Exeteru.

Od roku 2016 mám i mezinárodní kvalifikaci Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Jsem přesvědčená, že pro učitele vzdělávání nikdy nekončí, a proto se stále účastním kvalitních jazykových konferencí. Ve volném čase jsem s rodinou, sportuji nebo čtu.

Setkávání s dospělými a dětmi s těžkým postižením mi pomohlo formovat mé silné stránky a životní postoje, které nyní využívám ve své současné práci učitelky anglického jazyka. Navíc mi angličtina pomohla poznat i kus světa a překonat některé náročné životní zkoušky. Ráda ji zpřístupním i vám.

Srdečně,
Zita

Zita Nováková

Osvědčení a certifikáty