Zita Nováková

PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Praxe

Původně jsem především speciální pedagožka v oboru pedagogiky osob se zrakovým postižením. Dvacet let jsem pracovala jako odborná asistentka na Katedře speciální pedagogiky Masarykovy univerzity, ale zároveň ve speciálně pedagogických zařízeních, zejména ve Středisku rané péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Z oboru i praxe mám dodnes především mnoho přátel, zážitků, neopakovatelných zkušeností. Setkávání s dospělými i dětmi s těžkým zrakovým postižením a s jejich rodiči mi pomohlo formovat mé silné stránky, životní postoje a hodnoty, které se promítají i do mé současné práce učitelky anglického jazyka.

Po odchodu z asistenského místa jsem začala pracovat na základní škole jako učitelka anglického jazyka, vyučovala jsem i ve Velké Británii. Momentálně se věnuji soukromé výuce.

Praxe v zahraničí

Do angloamerických zemí jsem začala vyjíždět už v době vysokoškolského studia. Navštívila jsem několikrát USA a Velkou Británii, byla jsem také v Austrálii nebo na Novém Zélandu. V USA a Velké Británii jsem pobývala na několikaměsíčních pracovních stážích, buď v rodinách s dětmi nebo v kempech a komunitách s osobami s postižením. Před pár lety jsem odjela oživit si angličtinu do Austrálie a na Nový Zéland. V nedávné době jsem se zúčastnila jazykového a metodologickém kurzu v anglickém Brightonu, také jsem vedla školní zájezd a jazykový pobyt do jihoanglického Eastbourne. V období práce na vysoké škole jsem byla na několikaměsíční doktorské stáži ve Finsku nebo na krátkých stážích v Německu, Rakousku a Polsku.

Studium

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku pro základní školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Ze speciální pedagogiky jsem si posléze udělala dva doktoráty na Masarykově univerzitě v Brně. Přestože jsem byla duší dlouho speciální pedagožka a vysokoškolská učitelka, má láska k anglickému jazyku “vystrkovala růžky”, až jsem se jednou rozhodla angličtinu dostudovat oficiálně. Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jsem si rozšířila učitelskou aprobaci o výuku anglického jazyka pro základní a střední školy. Od roku 2016 jsem držitelem mezinárodní kvalifikace Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages). Stále se vzdělávám, navštěvuji metodologické konference kvalitních brněnských i mezinárodních jazykových škol.

Zita osobně

Narodila jsem se na severní Moravě. Bydlím v Žebětíně, jsem vdaná a mám tři děti. Ráda sportuji, hraji volejbal a tenis, někdy také “chodím za kulturou”. Jsem člověk mnoha zájmů a profesí a jsem na to hrdá.

Co dělám teď

Vyučuji soukromě angličtinu. Vedu své vlastní kurzy dětí i dospělých ve školách nebo ve svém domě. Příležitostně se věnuji překládání, dříve jsem hodně tlumočila na speciálně pedagogických konferencích. Každý rok pořádám příměstský letní tábor s výukou angličtiny pro malé děti.

Co pro mě znamená angličtina

Angličtina mne už od střední školy baví, neustále něčím překvapuje a stále něco nového mi přináší. Díky ní se stávám sebevědomou a nezávislou osobou, kompetentní učit a také poradit. Jako učitelku mne na angličtině fascinuje její propracovaná metodologie, hravost a úžasná nabídka různých materiálů. Hodně ráda mám jednodenní učitelské konference s výbornými českými i zahraničními lektory. Stále se učím nové věci o angloamerické kultuře, historii, každodenním životě lidí, ráda čtu knihy současných amerických spisovatelek nebo sleduji seriály quality TV.  Angličtina mi pomohla poznat pořádný kus světa, přinesla mi hodně skvělých zkušeností, ale i těžkých životních zkoušek, poznala jsem díky ní své celoživotní kamarády žijící v různých koutech světa. To dobré z angličtiny přeji také všem, které vyučuji.

Zita Nováková
5 (100%) 2 votes