Individuální výuka a malé skupiny

Individuální výuka

NOVINKA – Online jazykové koučování

  • 12 týdnů samostatné práce a vedení lektorem, lze kombinovat i s přímou výukou.
  • Metoda vede studenty k samostatnému, avšak řízenému učení cizího jazyka.
  • Probíhá na dálku přes online nástroje bez nutnosti pravidelného osobního setkávání.
  • Lektorům i studentům dává obrovskou svobodu a dělá výuku efektivnější.
  • Metodu Online jazykové koučování v České republice vytvořila Ivana Kudrnová.
  • My tuto metodu často kombinujeme s přímou výukou, a to v různých intervalech.
  • Vše se řídí zakázkou klienta.

O čem kurz je

Nabízíme výuku angličtiny, podle individuálních požadavků studenta. Výuku je možné zahájit kdykoliv během roku. Počet vyučovacích hodin závisí na domluvě.

Jak kurz vypadá

Vedeme kurzy zaměřené na všechny jazykové dovednosti, konverzační kurzy nebo přípravné kurzy ke zkouškám. Záleží na individuální domluvě.  Na počátku kurzu student absolvuje rozřazovací test. Znalosti mohou být testovány i průběžně. Přípravné kurzy jsou uzavírány zkouškou Cambridge ve zkouškovém centru Jazykové školy P.A.R.K. v Brně.

Co se na kurzu učí

Náplň kurzu se stanoví podle individuálních potřeb studenta.

Z čeho učíme

Výuka je vedena podle učebnic pro General English (např. New English File, Navigate) nebo podle učebnic pro English for Specific Purposes (In Company, Business English, atd.).

Pro koho je kurz určen

Individuální výuku doporučujeme pro děti a mládež, kteří se potřebují připravit na různé zkoušky (přijímací, maturita…).

Druhá skupina, které individuální výuku doporučujeme, jsou děti i dospělí s obtížemi v učení. Zde využívám znalostí ze své speciálně pedagogické praxe a kombinuji je s angličtinou.

V neposlední řadě je individuální výuka vhodná pro ty, kteří mají rádi „své“ tempo, ať pomalejší či rychlejší, nebo nemají rádi práci ve skupině v rámci skupinových kurzů.

Kolik kurz stojí

Cena kurzovného je stanovena ceníkem, ale může být upravena podle časové náročnosti, specializace, celkového počtu hodin a dalších kritérií.

Jak se na kurz přihlásit

Napište své požadavky na info@zitanovakova.cz.

Zita Nováková
Prep centre logo_CMYK
Cambridge Park