Publikováno

Online jazykové koučování

Zita Nováková

Nově nabízíme program online jazykového koučování. O co se jedná?

  • 12 týdnů samostatné práce a vedení lektorem, lze kombinovat i s přímou výukou.
  • Metoda vede studenty k samostatnému, avšak řízenému učení cizího jazyka.
  • Probíhá na dálku přes online nástroje bez nutnosti pravidelného osobního setkávání.
  • Lektorům i studentům dává obrovskou svobodu a dělá výuku efektivnější.
  • Metodu Online jazykové koučování v České republice vytvořila Ivana Kudrnová.
  • My tuto metodu často kombinujeme s přímou výukou, a to v různých intervalech.
  • Vše se řídí zakázkou klienta.
  • Zájemci pište na e-mail info@zitanovakova.cz.
Publikováno

Důležité informace o začátku výuky

Milí rodiče a studenti,

zdravím Vás se začátkem školního roku a doufám, že jste si užili letošní úžasné léto. Ráda bych vám všem opět poděkovala, že jste nám dali důvěru v minulém roce a hlavně jste to s námi nevzdali ve chvíli, kdy se začala řešit COVID opatření a zaváděla se online výuka. Vám a především vašim úžasným dětem patří velký dík, mnohé ohledně výuky online jsme se naučili i my lektoři. :)))

Nyní bych vás ráda informovala o nadcházejícím dění v naší jazykové škole, potažmo naší vzdělávací agentuře.

Začněme optimisticky: naše jazykové kurzy, přípravné kurzy na přijímačky i firemní zakázky se nad očekávání plní až nadmíru. Za to jsme velmi rádi a věříme, že semestr začne podle plánu v týdnu od 21. 9.

Nicméně, situace je z důvodu COVID opatření ve školách velmi složitá a nám byly nečekaně odřeknuty slíbené prostory pro výuku v žebětínské škole. V ostatních školách a prostorách (Ořechov, Radostice, učebna na Moravském náměstí, Krůčky dětství na Kamechách) bude pronájem prostor po konzultacích s vedením škol naštěstí umožněn, ale za dodržení určitých opatření ze strany naší i vás, rodičů a dětí.

V Žebětíně jsme dva týdny vyjednávali především na obci o prostorách a nyní již s jistotou víme, kde budou kurzy probíhat. Pondělní kurzy budou vyučovány v milém prostředí objektu Krůčky dětství na Kamechách, přímo u zastávky Říčanská, středeční kurzy se budou konat pouze v přísálí Katolického domu v Žebětíně. Obec bude také zajišťovat dezinfekci Katolického domu. Doufám, že to neovlivní vaše rozhodnutí v kurzech s námi pokračovat. Budeme se snažit, aby od ledna vše bylo v původních prostorách ZŠ Otevřená.

Další záležitost, která je touto akutní situací ovlivněna, je původní rozvrh, který je již od června vyvěšen na našich webových stránkách www.zitanovakova.cz. Zde očekávejte mírné změny v začátcích výuky a mírné změny v lektorech, dny konání se snažíme dodržet (vyjma kurzu FCE pro teens, který se bude konat ve středu a učí opět Adam).

Touto cestou Vás žádám o strpení ohledně přesných informací. Jakmile se vše vyjasní na 100 %, začnu rozesílat informační e-maily s platbami i podrobným info.

Důležité!!!!
Prosím, vzhledem k situaci COVID očekávejte nové podmínky konání kurzů, souhlas s nimiž potvrdíte provedením platby na účet jazykové školy.

Mezi tyto podmínky bude především patřit:
1. Nutné poskytnutí gmail adresy dítěte již na začátku kurzu kvůli možné výuce online (používáme platformy gmail Google Hangouts nebo Goole Meets).
2. Písemný souhlas rodičů s vědomím rizika nákazy COVID, vzhledem k možnosti míchání dětí ve skupinách.
3. Souhlas s převedením výuky na online formu v případě nákazy COVID (dětí, vyučujících) nebo v případě celoplošných opatření.
4. Souhlas s nepožadováním kurzovného nazpět v případě, že se kurz převede na online formu v průběhu semestru.
5. Souhlas s právem jazykové školy nevracet kurzovné v případě, že dítě po opakovaném vyzvání lektora porušuje pravidla výuky kurzů a chová se proti těmto pravidlům (rodič bude dvakrát vyzván k řešení situace před takovým konečným rozhodnutím).

Děkuji, že jste dočetli až sem a držme si všichni palce. Věřím, že vše spolu zvládneme se vzájemnou důvěrou.

Zita Nováková a tým lektorů

Publikováno

Co dělat místo školy, než se zase otevře!

Zita Nováková
Pro děti – žáky 3. do 6. ročníků ZŠ:
Anglicko-česká dopoledne  v Brně-Žebětíně v týdnech zavřených škol.
Cena 3.400 Kč za týden, pondělí až pátek od 8:30 do 12:30 i s obědem. Dvě lekce v angličtině a další lekce na dodělávání úkolů ze školy. 2 skupiny do maximálního počtu 6 dětí.
Lektoři – Zita, Adam, Zuzka, Hanka a Míša.
Místo konání: Koreisova 12, Brno-Žebětín u Zity Novákové.
Pro studenty 1.-3. ročníků středních škol:
Anglická konverzační poledne v Brně na Moravském náměstí. Lektoři – Peter, Adam, Hanka a Zuzka.
Cena 3.000 Kč za týden, pondělí až pátek od 12:00 do 14:30 v centru Brna.
Přihlášky na info@zitanovakova.cz