Individuální výuka

Individuální výuku doporučuji pro děti a mládež, kteří se potřebují připravit na různé zkoušky (přijímací, maturita).

Druhá skupina, které individuální výuku doporučuji, jsou děti i dospělí s obtížemi v učení. Zde využívám znalostí ze své speciálně pedagogické praxe a kombinuji je s angličtinou.

V neposlední řadě je individuální výuka vhodná pro ty, kteří mají rádi „své“ tempo, ať pomalejší či rychlejší, neradi vyhledávají konkurenční prostředí nebo naopak by jej chtěli, ale nemají na něj čas v rámci skupinových kurzů.