Kurz angličtiny pro mírně středně pokročilé – Bystrc

Kurz angličtiny pro mírně středně pokročilé – Bystrc

Aktuální informace – školní rok 2023/24

Čas výuky: Pondělí 18.30–20.00

Místo výuky: Říčanská 15, Bystrc

Popis kurzu

Kurz trvá od září do června, počet lekcí závisí na pracovních týdnech v daném akademickém roce. 1 lekce trvá 90 minut. Kurz se otevírá v případě, že se zapíší minimálně čtyři zájemci. V případě, že je méně zájemců a trvají na otevření kurzu, cena pro čtyři zájemce se rozpočítává mezi tři a méně zájemců. V případě zájmu o kurz je nutné, aby budoucí student vyplnil rozřazovací test (Placement test), který je přístupný na této webové stránce pod odkazem Online. Po vyhodnocení testu je zájemce obratem informován e-mailem a pozván k pohovoru. Pokud jeho znalosti odpovídají jiné jazykové úrovni, nabídneme zájemci kurz příslušné úrovně nebo jinou alternativu. Ukázková hodina je zdarma a lze platit poté, co se zájemce rozhodne.

Co se klienti naučí

Angličtinu, která odbourává strach z mluvení a podporuje přirozenou komunikaci. Zároveň se kurz zaměřuje na všechny čtyři jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení i psaní. Vše je uzpůsobeno dané jazykové úrovni klientů. Tato úroveň upevňuje základní znalost jazyka a posiluje automatizaci slovní zásoby a gramatických struktur nabytých v předešlé úrovni. Studenti získávají důvěru, lépe rozumí a často říkají, že ´už se nebojí mluvit´. Jsou schopni jazyk použít v kontextu každodenních situací.

Pro jaké klienty je kurz určen

Tento kurz je určen klientům jazykové úrovně A1, kteří mají upevněny základy angličtiny včetně základních gramatických jevů. 

Jaké materiály používáme

OUP: English File Pre-Intermediate Multipack B, doplňkové materiály.

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé Seniors – Bystrc
Prep centre logo_CMYK

Pomozte nám zlepšit naše služby. Po skončení kurzu vyplňte formulář Hodnocení kurzu. Za vyplnění moc děkujeme, díky Vám budeme lepší!