Kurz angličtiny pro mírně pokročilé – Bystrc

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé – Bystrc

Aktuální informace – školní rok 2023/24

Čas výuky: Úterý 16.30–18.00

Místo výuky: Říčanská 15, Bystrc

Popis kurzu

Kurz trvá od září do června, počet lekcí závisí na pracovních týdnech v daném akademickém roce. 1 lekce trvá 90 minut. Kurz se otevírá v případě, že se zapíší minimálně čtyři zájemci. V případě, že je méně zájemců a trvají na otevření kurzu, cena pro čtyři zájemce se rozpočítává mezi tři a méně zájemců. V případě zájmu o kurz je nutné, aby budoucí student vyplnil rozřazovací test (Placement test), který je přístupný na této webové stránce pod odkazem Online. Po vyhodnocení testu je zájemce obratem informován e-mailem a pozván k pohovoru. Pokud jeho znalosti odpovídají jiné jazykové úrovni, nabídneme zájemci kurz příslušné úrovně nebo jinou alternativu. Ukázková hodina je zdarma a lze platit poté, co se zájemce rozhodne.

Co se klienti naučí

Angličtinu, která odbourává strach z mluvení a podporuje přirozenou komunikaci. Zároveň se kurz zaměřuje na všechny čtyři jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení i psaní. Vše je uzpůsobeno dané jazykové úrovni klientů. Tato úroveň upevňuje základní znalost jazyka a posiluje automatizaci slovní zásoby a gramatických struktur nabytých v předešlé úrovni. Studenti získávají důvěru, lépe rozumí a často říkají, že ´už se nebojí mluvit´. Jsou schopni jazyk použít v kontextu každodenních situací.

Pro jaké klienty je kurz určen

Tento kurz je určen klientům dokončené jazykové úrovně A1, kteří mají upevněny základy angličtiny včetně základních gramatických jevů. 

Jaké materiály používáme

OUP: English File Pre-Intermediate Multipack A, doplňkové materiály.

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé - Zita Nováková
Prep centre logo_CMYK

Pomozte nám zlepšit naše služby. Po skončení kurzu vyplňte formulář Hodnocení kurzu. Za vyplnění moc děkujeme, díky Vám budeme lepší!