Příprava k přijímacím zkouškám z angličtiny pro 7. a 9. roč. ZŠ

Příprava k přijímacím zkouškám z angličtiny pro 7. a 9. roč. ZŠ

Aktuální informace – školní rok 2023/24

Čas výuky:

  • Každý druhý pátek 16.00–17.30

Místo výuky: Říčanská 15, Bystrc a Online

Výuka probíhá individuálně, ve dvojicích nebo ve skupině maximálně o 4 lidech ob 14 dnů.

Popis kurzu

Kurz je rozdělen na 2 pololetní přípravy, je kombinací prezenčních lekcí a online jazykové koučování, ve kterém student plní individuální úkoly, zejména „psaní“.

V prvním semestru výuka směřuje ke složení Cambridge zkoušky B1 Preliminary for schools, jejíž úspěšné složení pomáhá bonifikaci na jazykových gymnáziích.
Ve druhém semestru se příprava zaměřuje na hlubší procvičení gramatických jevů a úkolů z ukázkových testů přijímacích zkoušek z angličtiny.

V ceně kurzu je pravidelná kontrola samostatné práce studentů a důkladná zpětná vazba lektorkou. Samostatná práce studentů probíhá v mezidobích mezi sezeními, a to skrze online platformu Google Classroom.

Doporučujeme kurz absolvovat v obou pololetích z důvodů účinnosti a návaznosti.

Příprava k přijímacím zkouškám z angličtiny

Pomozte nám zlepšit naše služby. Po skončení kurzu vyplňte formulář Hodnocení kurzu. Za vyplnění moc děkujeme, díky Vám budeme lepší!